Σύστημα ανύψωσης αυτοκινήτων

Πρόκειται για συστήματα ανύψωσης ειδικά σχεδιασμένα για κατακόρυφη μεταφορά οχημάτων μεταξύ επιπέδων.
Εγκαθίσταται σε κτήρια όπου δεν είναι δυνατή η κατασκευή ράμπας.

Πλεονεκτήματα :

  • Ελάχιστη δέσμευση χώρου 
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συνοδευτικών υποδομών
  • Κάλυψη νομοθεσίας-πλήρης πιστοποίηση και σήμανση Œ

Σύστημα στάθμευσης αυτοκινήτων

Ιδανική λύση στο πρόβλημα της δημιουργίας νέων θέσεων στάθμευσης (parking) σε κτήρια που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα.
Εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές εξασφαλίζεται η στάθμευση 2 ή 4 οχημάτων σε χώρο που προοριζόταν για 1 ή 2 οχήματα αντίστοιχα

Πλεονεκτήματα:

  • Ελάχιστη δέσμευση χώρου 
  • Πολλαπλασιασμός συμβατικών θέσεων στάθμευσης
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συνοδευτικών υποδομών
  • Κάλυψη νομοθεσίας-πλήρης πιστοποίηση και σήμανση Œ