• Οδηγίες :

    Πατήστε στην επιλογή +  αριστερά της λέξης για να εμφανιστεί η ερμηνεία (όπως πχ η λέξη ανελκυστήρας).

    Πατήστε στο – αριστερά της εμφανισμένης ορολογίας για να κλείσει το κουτάκι.

Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας

Το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας που είναι συνδεδεμένες εν σειρά

Ανελκυστήρας

Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο, ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του, είναι εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα. Ο Θάλαμος κινείται έστω μερικώς κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλήση μικρότερη από 15 μοίρες ως προς την κατακόρυφο.

Ανελκυστήρας άμεσης επενέργειας

Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλινδρος συνδέονται κατευθείαν  με το θάλαμο ή το πλαίσιό του.

Ανελκυστήρας έμμεσης επενέργειας

Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλινδρος συνδέονται με το θάλαμο ή το πλαίσιό του με μέσω ανάρτησης (συρματόσχοινα, αλυσίδες). 

Ανελκυστήρας με τροχαλία τριβής

Ανελκυστήρας με κίνηση που προέρχεται από την τριβή των συρματόσχοινων ανάρτησης στα αυλάκια της τροχαλίας του κινητήριου μηχανισμού. 

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων

Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο, ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του, είναι εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα και οποίος κινείται έστω μερικώς κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλήση μικρότερη από 15 μοίρες ως προς την κατακόρυφο. Ένας θάλαμος θεωρείται ότι δεν επιτρέπει την είσοδο ατόμων, όταν οι μέγιστες διαστάσεις του είναι οι εξής : 

  • α) επιφάνεια δαπέδου 1m² 
  • β) βάθος 1m
  • γ) ύψος 1,20m

Επιτρέπεται όμως ύψος μεγαλύτερο από 1,20 m αν ο θάλαμος είναι χωρισμένος με μόνιμα χωρίσματα σε χώρους με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από τις προαναφερόμενες. 

Ανελκυστήρας τυμπάνου

Ανελκυστήρας με αλυσίδες ανάρτησης ή με συρματόσχοινα που παρασύρονται με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από την τριβή. 

Ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων

Ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και γενικά συνοδεύεται από άτομα 

Αντίβαρο

Μάζα η οποία εξασφαλίζει την τριβή. 

Ανυψωτική μονάδα

Συνδυασμός από ένα έμβολο και ένα κύλινδρο που σχηματίζουν μια υδραυλική μονάδα. 

Άνω απόληξη φρέατος

Τμήμα του φρέατος μεταξύ υψηλότερου επιπέδου το οποίο εξυπηρετείται από τον θάλαμο και της οροφής φρέατος. 

Βάρος αντιστάθμισης

Μάζα η οποία εξοικονομεί ενέργεια αντισταθμίζοντας όλη ή μέρος της μάζας του θαλάμου. 

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά 

Βαλβίδα θραύσης

Βαλβίδα που είναι σχεδιασμένη για να κλείνει αυτόματα όταν η πτώση πίεσης μέσα στη βαλβίδα, που οφείλεται σε αύξηση της παροχής κατά μια προκαθορισμένη φορά ροής του ρευστού, υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή.

Βαλβίδα καθόδου

Ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα τοποθετημένη σε ένα υδραυλικό κύκλωμα για να ελέγχει την κάθοδο του θαλάμου. 

Βαλβίδα περιορισμού της Ροής

Επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά, ενώ την περιορίζει κατά την αντίθετή. 

Διάταξη εμπλοκής

Μηχανική διάταξη η οποία όταν ενεργοποιείται, εμποδίζει την  κάθοδο του θαλάμου και τον διατηρεί ακίνητο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής ώστε να περιορίζεται η έκταση της ολίσθησης

Διάταξη σφηνώματος

Μηχανική διάταξη η οποία σταματά την ακούσια  κάθοδο του θαλάμου και τον κρατάει σταματημένο σε σταθερά υποστηρίγματα 

Εύκαμπτο καλώδιο

Πλακέ καλώδιο μεταξύ του θαλάμου και ενός σταθερού σημείου. 

Επανισοστάθμιση

Λειτουργία που επιτρέπει μετά τη στάση του ανελκυστήρα τη διόρθωση της θέσης στάσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση ενδεχομένως και με διαδοχικές κινήσεις.

Επικάθιση

Ελαστικό σταμάτημα στο τέλος της διαδρομής που μπορεί να περιλαμβάνει και το νόημα του φρεναρίσματος με υγρά ή ελατήρια .

Επιβάτης ανελκυστήρα

Κάθε πρόσωπο μέσα στο θάλαμο που μεταφέρεται από έναν ανελκυστήρα 

Ζώνη απομανδάλωσης

Περιοχή πάνω και κάτω από το επίπεδο της τάσης ενός ανελκυστήρα μέσα στην οποία θα πρέπει να ανοίγει η  θύρα ορόφου του ανελκυστήρα 

Θάλαμος

Το τμήμα του ανελκυστήρα στο οποίο επιβαίνουν / μετακινούνται τα άτομα ή φορτία 

Ισοστάθμιση θαλάμου ανελκυστήρα

Τεχνική διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η ακρίβεια στάθμευσης του θαλάμου στο επίπεδο στάσης 

Κινητήριος μηχανισμός ανελκυστήρα

Σύνολο οργάνων που εξασφαλίζουν την κίνηση και το σταμάτημα του ανελκυστήρα που αποτελείται από την αντλία του κινητήρα και τις βαλβίδες χειρισμού 

Μεταλλικό πλαίσιο

Μεταλλικό πλαίσιο που φέρει ο θάλαμος, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης (σασί) και είναι συνδεδεμένο με τα μέσα ανάρτησης. Αυτό το μεταλλικό πλαίσιο μπορεί να είναι ενσωματωμένο με το περίβλημα του θαλάμου. 

Μηχανοστάσιο

Χώρος μέσα στον οποίο τοποθετούνται οι κινητήριοι μηχανισμοί ή και ο συνεργαζόμενος με αυτούς εξοπλισμός

Οδηγοί

Σταθερά στοιχεία που παρέχουν καθοδήγηση για το θάλαμο, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης

Ονομαστική ταχύτητα ανελκυστήρα

Ταχύτητα του θαλάμου σε m/sec (μέτρα/δευτερόλεπτο) για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός. 

Ονομαστικό φορτίο ανελκυστήρα

Το φορτίο για το οποίο έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός. 

Περιοριστήρας ταχύτητας (Ρεγουλατόρος)

Διάταξη ασφαλείας που διακόπτει το ρεύμα στον κινητήριο μηχανισμό και αν είναι αναγκαίο θέτει σε λειτουργία τη συσκευής αρπαγής (φρένα έκτακτης ανάγκης) σε περίπτωση που ξεπεραστεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα.

Ποδιά

Ομαλό κατακόρυφο τμήμα που εκτείνεται προς τα κάτω από το κατώφλι της θύρας του φρέατος  ή του θαλάμου.

Προσκρουστήρας

Ελαστικό για την απορρόφηση τυχών κραδασμών 

Συσκευή αρπάγης

Μηχανική διάταξη ασφαλείας που χρησιμεύει για να σταματάει και να διατηρεί ακίνητο πάνω στις οδηγητικές τροχιές το θάλαμο, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας καθόδους τους ή θραύσης των μέσων ανάρτησης τους (πχ συρματόσχοινα) 

Τροχαλιοστάσιο ανελκυστήρα

Χώρος ο οποίος περιέχει τον κινητήριο μηχανισμό και στον οποίο βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως περιοριστήρας ταχύτητας και ηλεκτρικές διατάξεις.

Υδραυλικοί ανελκυστήρες

Αποτελούν ανελκυστήρες όπου η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η Αντλία μεταβιβάζει υδραυλικό υγρό σε μια ανυψωτική μονάδα που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο (μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότερο από ένας ηλεκτροκινητήρες αντλίες ή και ανυψωτικές μονάδες).

Βασικό πλεονέκτημα των υδραυλικών ανελκυστήρων είναι η ευελιξία τους στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου μιας και η σύνδεση του μηχανοστασίου με το φρεάτιο είναι μόνο με ηλεκτρικά καλώδια και ένας εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας για την παροχή λαδιού προς το έμβολο ενώ επίσης, ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι ο απεγκλωβισμός στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (πχ blackout).

Χρήστης ανελκυστήρα

Άτομο που κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα.