Με στόχο την εξέλιξη και τη συνεχή ανάπτυξη η εταιρία interlift Γεωργίου Καρύπη Υιοί Ο.Ε. Σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, ανυψωτικών συστημάτων κυλιομένων κλιμάκων κλπ εφαρμόζει κάθε νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με τα πρότυπα  και την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, διασφαλίζει για εσάς προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής με συνέπεια και πλήρη μελλοντική τεχνική υποστήριξη (after sales service). Απόδειξη περίτρανη για την χρήση άριστης ποιότητας προϊόντων υποσυστημάτων και μηχανισμού είναι η πολύχρονη εγγύηση που σας παρέχουμε για κάθε νέο έργο μας.

Σήμερα και έπειτα από τεχνογνωσία 50 ετών εγκαθιστούμε κάθε είδος (υδραυλικό,ηλεκτρομηχανικό-τριβής,χωρίς μηχανοστάσιο MRL, κλπ)

και τύπο (ατόμων, φορτίων) ανελκυστήρα ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχεδιαστή ή τις κτιριακές προδιαγραφές.

Βασικά προϊόντα  που μπορούμε να προσφέρουμε στον τομέα της εγκατάστασης είναι

  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες κάθε τύπου με άμεση 1:1 ή έμμεση ανάρτηση 2:1 
  • Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες κάθε τύπου με άμεση 1:1 ή έμμεση ανάρτηση 2:1 κλπ
  • MRL ανελκυστήρες κάθε είδους και τύπου με άμεση ή έμμεση ανάρτηση
  • Ανυψωτικές πλατφόρμες οχημάτων ή φορτίων
  • Συστήματα στάθμευσης
  • Συστήματα Α.Μ.Ε.Α.
  • Κυλιόμενης κλίμακας διάδρομοι
  • Ιδιαίτερες  κατασκευές ανελκυστήρων – πανοραμικοί ανελκυστήρες
  • Μεταλλικά φρεάτια

Κατά τη διάρκεια των εργασιών έχετε πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών και τα στάδια που ακολουθούν. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εγκατάστασης πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος-τεχνική επιθεώρηση για την ορθή επιβεβαίωση της εφαρμογής των προϊόντων και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Συνολική επίβλεψη του έργου πραγματοποιείται από εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρίας μας έως την τελική παράδοση του έργου.