Η Λίστα των ήδη εγκατεστημένων πιο γρήγορων ανελκυστήρων του κόσμου! (μέρος 2ο)

6) Stratosphere Tower (Las Vegas)

  • Ταχύτητα 549m/min
  • Ύψος κτηρίου 350m (1149 feet)

 

7) freshwater place (Melbourne)

  • Ταχύτητα 540m/min 
  • Ύψος κτηρίου : 205 m (670 feet)

8) Jin mao tower place shanghai (China)

  • Ταχύτητα 540m/min 
  • Ύψος κτηρίου 421m (1380 feet)

9) Empire state building (New York)

  • Ταχύτητα : 426m/min 
  • Ύψος κτηρίου : 381 m (1250 feet)

10) Petronas towers (Malaysia)

  • Ταχύτητα: 420m/min
  • Ύψος κτηρίων : 452m (1482 feet)