Γεωργίου Καρύπη ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Σπάρτης 18 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 816108, 2310 835964 FAX: 2310 837 606

www.interlift.gr mail: info@interlift.gr 

Επικοινωνία μέσω φόρμας