Το εταιρικό μας όραμα και οι αξίες της εταιρίας μας

Ασφάλεια (κύρια μέριμνά μας) :

 Οι χρήσεις των προϊόντων μας να αποτελούν για εσάς ευχάριστες / συναρπαστικές, ασφαλείς εμπειρίες μετακίνησης με αισθητική άποψη.

Ακεραιότητα :

Επιβραβεύουμε  την εντιμότητα. την ειλικρίνεια και την ηθική.

Απεχθανόμαστε την κακοήθεια φροντίζοντας να διατηρούμε τις ισορροπίες σε κάθε επαγγελματική μας στιγμή.

Αστείρευτος ζήλος εξέλιξης- προόδου – βελτίωσης

Απεχθανόμαστε την επικίνδυνη στασιμότητα 

Προσήλωση στους στρατηγικούς μας στόχους

Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι : 

  • Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών – υλικών 
  • Η Συνέπεια εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με εύστοχες οικονομικές προτάσεις ανάπτυξης
  • Η Στήριξη, η πρόοδος, η πρωτοπορία, η συμμετοχή …. Λέξεις που θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι συνυφασμένες με το εταιρικό μας προφίλ ότι και αν συμβεί.