Με συντελεστές την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την πολυετή εμπειρία (50 έτη) από τον αρχικό σχεδιασμό και τη μελέτη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κτιρίου έως και την εγκατάσταση και την τελική παράδοση λειτουργίας του ανελκυστήρα στον πελάτη η εταιρία interlift Γεωργίου Καρύπη ΥΙΟΙ Ο.Ε. Καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και λεπτομέρεια.

Η Εταιρία μας αναπτύσσει συνεργασίες με εταιρίες πρώτων υλών και μηχανολογικό εξοπλισμό με ιδιαίτερη έμφαση την ποιότητα των μηχανισμών, που θα εξασφαλίσουν την απόλυτη ασφάλεια των διακινούμενων, την αισθητική και αξιοπιστία με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.