Οι μηχανικοί ή ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες βρίσκουν κυρίως εφαρμογή όπου απαιτούνται μεγάλες διαδρομές και υψηλές ταχύτητες. Αποτελούν τον αρχαιότερο από πλευράς δομής και ταυτόχρονα τον πιο εξελιγμένο τεχνολογικά τύπο ανελκυστήρα. Είναι γεγονός οτι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στον τομέα ελέγχου των στροφών των ήλεκτρo κινητήρων (λειτουργία με vvvf inverter) δημιούργησε νέα δεδομένα υπέρ των «συμβατικών ανελκυστήρων »

Αρχή λειτουργίας :

Βασικό εξάρτημα των μηχανικών ανελκυστήρων είναι ο κινητήρας (μηχανή), πάνω στον οποίο είναι προσαρμοσμένη η τροχαλία τριβής. Τα συρματόσχοινα της τροχαλίας καταλήγουν από τη μία πλευρά στο θάλαμο και από την άλλη στο αντίβαρο. Αυτό αποτελεί και τη βασική αρχή λειτουργίας των μηχανικών ανελκυστήρων. Πολλές φορές παρεμβάλλονται επιπλέον τροχαλίες παρακλήσεως για την καλύτερη μετάδοση της κίνησης.

Οι κινητήρες μπορεί να έχουν μειωτήρα (geared) ή να μην έχουν (gearless) για να αναπτύσσουν μία ή δύο ταχύτητες. Συνίσταται η οδήγηση της μηχανής από inverter vvvf για τέλεια λειτουργικά αποτελέσματα. Για την ασφαλή λειτουργία των μηχανικών ανελκυστήρων υπάρχει ο ρυθμιστής ή περιοριστήρας ταχύτητας (ρεγουλατόρος), ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη συσκευή αρπάγης και ακινητοποιεί τον ανελκυστήρα σε περίπτωση που ο θάλαμος υπερβεί κατά ένα ποσοστό το όριο ταχύτητάς του.

Λειτουργία  vvvf inverter:

  • Βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα ακόμα και σε χαμηλές στροφές.
  • Ομαλή εκκίνηση του κινητήρα και χαμηλό ρεύμα εκκίνησης
  • Έλεγχος της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης για υψηλή ποιότητα κίνησης
  • Έλεγχος της θέσης του θαλάμου και σταμάτημα στη στάση με ακρίβεια, με τη χρήση παλμόγεννήτριας (encoder)
  • Προστασία του κινητήρα από υπερεντάσεις (δια ρεύματα) και άλλους ηλεκτρικούς κινδύνους.
  • Αυτόματη λειτουργία απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (blackout)
  • Εξάλειψη του ηλεκτρικού θορύβου του κινητήρα.