Προσοχή :

Η interlift Γεωργίου Καρύπη Υιοί Ο.Ε. εδώ και 50 συναπτά έτη λειτουργεί με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02.03.2011ΦΕΚ 424 / Β / 10.03.2009ΦΕΚ 2604 / Β / 22.12.2008
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 14.11.2006ΦΕΚ 1111 / Β / 04.07.2007ΦΕΚ 696 / Β / 03.05.2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14.11.2006ΦΕΚ 1797 / Β / 21.12.2005ΦΕΚ 291 / Β / 08.03.2002
ΦΕΚ 815 / Β / 11.09.1997ΟΔΗΓΙΑ 95/16ΦΕΚ 311 / Α / 31.12.1968
ΦΕΚ 10 / Α / 17.01.1966