Με τον όρο «πανοραμικοί ανελκυστήρες» εννοούμε εμπειρία μεταφοράς με ταυτόχρονη πανοραμική θέαση. Είναι ανελκυστήρες οι οποίοι αδιαμφισβήτητα προσφέρουν λειτουργική αλλά και αισθητική αξία στο κτήριο.

Πανοραμικοί ανελκυστήρες

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ως εξής :

  • Γίνεται επί τόπου αυτοψία από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό της επιχείρησής μας 
  • Εκπονείται αναλυτική τεχνοοικονομική μελέτη σε μικρό χρονικό διάστημα.
  • Κατόπιν της εντολής σας  έρχεται εξειδικευμένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό/συνεργείο εγκατάστασης για την αποπεράτωση της εγκατάστασης του έργου.
  • Ακολουθεί η πιστοποίηση και η έκδοση άδειας λειτουργίας του πανοραμικού ανελκυστήρα.