Η Τεχνική εταιρία ανελκυστήρων Interlift Γεωργίου Καρύπη Υιοι Ο.Ε. Δεσμεύεται να προσφέρει υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στον κλάδο των ανελκυστήρων (Μελέτη-Σχεδιασμός,Εγκατάσταση-Κατασκευή,Συντήρηση-Επίβλεψη,επισκευή-ανακαίνιση, πιστοποίηση ανελκυστήρων)

Το προσωπικό που απαρτίζει την εταιρία μας καθώς και οι προμηθευτές (για χρήση πάντα εγκεκριμένων υλικών) μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 95/16/ΕΚ. Η Εταιρία διαθέτει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (για την εξασφάλιση της ιδανικής μεταφοράς υλικών/ υποσυστημάτων ανελκυστήρα) καθώς και εργαστήριο-αποθήκη (για επισκευή, συναρμολόγηση , κατασκευή και φύλαξη υλικών).

Σα συμπέρασμα η αφοσίωση του σκοπού της Interlift Γεωργίου Καρύπη Υιοι Ο.Ε. Για υψηλή παροχή υπηρεσιών στον κλάδο του ανελκυστήρα που αποδεικνύονται περίτρανα ι από την πολύχρονη παρουσία στο χώρο (50 συναπτά έτη) που συμπεριλαμβάνει πάνω από 1500 εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, χιλιάδων συντηρήσεων,επισκευών και μελετών.