Βασικά εξαρτήματα της εγκατάστασης είναι το έμβολο και η μονάδα ισχύος, που αποτελείται :

α) από τον ηλεκτροκινητήρα

β) την αντλία λαδιού

γ) το μπλοκ βαλβίδων

Η Κίνηση του θαλάμου γίνεται ελαιοδυναμικά

Η Αρχή λειτουργίας βασίζεται στην ανύψωση του εμβόλου με λάδι που παρέχεται από την αντλία ενώ οι επιθυμητές συνθήκες κίνησης εξασφαλίζονται με τη ρύθμιση των βαλβίδων.

Αποτελούν μία πολύ αξιόπιστη λύση ευρύτατα διαδεδομένη λόγω των αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών τους όπως :

  • Προσαρμοστικότητα σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική κατασκευή
  • Ευελιξία στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου
  • Ευκολία και χαμηλό κόστος στην εγκατάσταση
  • Μεγάλο κύκλο ζωής
  • Άνεση και ασφάλεια στη χρήση, αθόρυβη ομαλή κίνηση και στάση
  • Ακρίβεια ισοστάθμισης στους ορόφους, δυνατότητα αυτόματου απεγκλωβισμού (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος).