Η Interlift Γεωργίου Καρύπη Υιοί Ο.Ε. Επισκεύασε  το έτος 2003 τον εμβληματικό ανελκυστήρα στον πύργο του Ο.Τ.Ε. (76 μέτρων). Ο Πύργος του Ο.Τ.Ε. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αναστασιάδη , κατασκευάστηκε με δαπάνη του ΟΤΕ στο χώρο της Δ.Ε.Θ. Και το 2003 φιλοξενούταν το radio thessaloniki.