Για τις ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους διατίθενται ειδικοί υδραυλικοί (ως επί το πλείστον) μηχανισμοί ανύψωσης φορτίων.

Ως εταιρία  Interlift Γεωργίου Καρύπη ΥΙΟΙ Ο.Ε. Εξασφαλίζουμε:

  • Μέγιστη απόδοση και αντοχή σε μεγάλα φορτία και σε σκληρές συνθήκες. 
  • Εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης
  • Εύκολος χειρισμός (κλήση-αποστολή-stop) Στιβαρή μεταλλική κατασκευή-εγκατάσταση
  • Αθόρυβη και ομαλή κίνηση
  • Δυνατότητα επιλογής πλατφόρμας
  • Ελάχιστες απαιτήσεις σε βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου

Κριτήρια για την εγκατάστασή τους είναι ο καθορισμός των αναγκών του χρήστη:

  • Το είδος εμπορευμάτων που μεταφέρεται 
  • Ο Τρόπος φόρτο-εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που μεταφέρονται (παλέτα κ.ο.κ)
  • Επιθυμητό ωφέλιμο φορτίο

  

Προσοχή :

Τα αναβατόρια φορτίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ανύψωση φορτίων. Απαγορεύεται η χρήση από άτομα αφού δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας για χρήση από άτομα, όμως εάν υπάρχουν απαιτήσεις η ανύψωση φορτίων να συνοδεύεται με παρουσία ατόμου-ατόμων τότε γίνεται κανονική εγκατάσταση ανελκυστήρα με ειδικές προδιαγραφές (μέγεθος θαλάμου-καμπίνας, άνοιγμα θυρών, φορτίο ανύψωσης κ.ο.κ).