Οι Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο M R L (Machine Room Less) δεν απαιτούν επιπλέον χώρο εγκατάστασης πέραν του φρεατίου. Αποτελούν μια αξιόλογη, ευέλικτη και φιλική ως προς το περιβάλλον λύση όταν σε εγκαταστάσεις η τοποθέτηση μηχανοστασίου (συνήθως λόγω εξοικονόμησης χώρου και χρημάτων) είναι αδύνατη.

Αναλόγως τις απαιτήσεις της εγκατάστασης (δηλαδή αριθμός στάσεων, ωφέλιμος χώρος κλπ) μπορεί να είναι υδραυλικός ή μηχανικός και για το σκοπό που προορίζεται διακρίνεται σε προσώπων, φορτίων / προσώπων και μόνο φορτίων.

Στους υδραυλικούς MRL Ανελκυστήρες, η μονάδα ισχύος και ο πίνακας χειρισμού του ανελκυστήρα τοποθετούνται μέσα σε μεταλλικό ερμάρι ο (ντουλάπα) παραπλεύρως του φρεατίου.

Στους μηχανικούς MRL Ανελκυστήρες ο κινητήρας τοποθετείται  σε ειδική βάση εντός του φρέατος και ο πίνακας χειρισμού σε μεταλλικό ερμάρι ο (ντουλάπα) δίπλα από τη θύρα του τελευταίου ορόφου

 Πλεονεκτήματα MRL Ανελκυστήρων : 

  • Μείωση κόστους κατασκευής του κτιρίου (δεν απαιτείται μελέτη-κατασκευή χώρου μηχανοστασίου) 
  • Εξοικονόμηση χώρου
  • Χαμηλές απαιτήσεις για βάθος πυθμένα φρεατίου και ύψος τελευταίου ορόφου