Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας

Το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων…

Ανελκυστήρας

Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης…

Ανελκυστήρας άμεσης επενέργειας

Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου…

Ανελκυστήρας έμμεσης επενέργειας

Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου…

Ανελκυστήρας με τροχαλία τριβής

Ανελκυστήρας με κίνηση που προέρχεται…

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων

Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης…

Ανελκυστήρας τυμπάνου

Ανελκυστήρας με αλυσίδες ανάρτησης…

Ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων

Ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως…

Αντίβαρο

Μάζα η οποία εξασφαλίζει την τρι…

Ανυψωτική μονάδα

Συνδυασμός από ένα έμβολο και ένα…