Ανω απόληξη φρέατος

Τμήμα του φρέατος μεταξύ υψηλότερου επιπέδου το οποίο εξυπηρετείται από τον θάλαμο και της οροφής φρέατος.