Ανελκυστήρας

Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο, ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του, είναι εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα. Ο Θάλαμος κινείται έστω μερικώς κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλήση μικρότερη από 15 μοίρες ως προς την κατακόρυφο.