Ανελκυστήρας άμεσης επενέργειας

Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλινδρος συνδέονται κατευθείαν  με το θάλαμο ή το πλαίσιό του.