Ανελκυστήρας με τροχαλία τριβής

Ανελκυστήρας με κίνηση που προέρχεται από την τριβή των συρματόσχοινων ανάρτησης στα αυλάκια της τροχαλίας του κινητήριου μηχανισμού.