Ανελκυστήρας μικρών φορτίων

Μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή ανύψωσης που εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα και έχει θάλαμο, ο οποίος χάρη στις διαδικασίες και την κατασκευή του, είναι εμφανώς προσιτός σε πρόσωπα και οποίος κινείται έστω μερικώς κατά μήκος κατακόρυφων οδηγών με κλήση μικρότερη από 15 μοίρες ως προς την κατακόρυφο. Ένας θάλαμος θεωρείται ότι δεν επιτρέπει την είσοδο ατόμων, όταν οι μέγιστες διαστάσεις του είναι οι εξής :

  • α) επιφάνεια δαπέδου 1m²
  • β) βάθος 1m
  • γ) ύψος 1,20m

Επιτρέπεται όμως ύψος μεγαλύτερο από 1,20 m αν ο θάλαμος είναι χωρισμένος με μόνιμα χωρίσματα σε χώρους με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από τις προαναφερόμενες.