Ανελκυστήρας τυμπάνου

Ανελκυστήρας με αλυσίδες ανάρτησης ή με συρματόσχοινα που παρασύρονται με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από την τριβή.