Ανελκυστήρας φορτίων με συνοδεία ατόμων

Ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και γενικά συνοδεύεται από άτομα