Ανελκυστήρας έμμεσης επενέργειας

Υδραυλικός ανελκυστήρας του οποίου το έμβολο ή ο κύλινδρος συνδέονται με το θάλαμο ή το πλαίσιό του με μέσω ανάρτησης (συρματόσχοινα, αλυσίδες).