Ανυψωτική μονάδα

Συνδυασμός από ένα έμβολο και ένα κύλινδρο που σχηματίζουν μια υδραυλική μονάδα.