Βαλβίδα αντεπιστροφής

Βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά