Βαλβίδα περιορισμού της Ροής

Επιτρέπει την ελεύθερη ροή κατά μία φορά, ενώ την περιορίζει κατά την αντίθετή.