Διάταξη εμπλοκής

Μηχανική διάταξη η οποία όταν ενεργοποιείται, εμποδίζει την  κάθοδο του θαλάμου και τον διατηρεί ακίνητο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής ώστε να περιορίζεται η έκταση της ολίσθησης