Διάταξη σφηνώματος

Μηχανική διάταξη η οποία σταματά την ακούσια  κάθοδο του θαλάμου και τον κρατάει σταματημένο σε σταθερά υποστηρίγματα