Επανισοστάθμιση

Λειτουργία που επιτρέπει μετά τη στάση του ανελκυστήρα τη διόρθωση της θέσης στάσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση ενδεχομένως και με διαδοχικές κινήσεις.