Επιβάτης ανελκυστήρα

Κάθε πρόσωπο μέσα στο θάλαμο που μεταφέρεται από έναν ανελκυστήρα