Εύκαμπτο καλώδιο

Πλακέ καλώδιο μεταξύ του θαλάμου και ενός σταθερού σημείου.