Ζώνη απομανδάλωσης

Περιοχή πάνω και κάτω από το επίπεδο της στάσης ενός ανελκυστήρα μέσα στην οποία θα πρέπει να ανοίγει η θύρα ορόφου του ανελκυστήρα