Θάλαμος

Το τμήμα του ανελκυστήρα στο οποίο επιβαίνουν / μετακινούνται τα άτομα ή φορτία