Ισοστάθμιση θαλάμου ανελκυστήρα

Τεχνική διαδικασία με την οποία βελτιώνεται η ακρίβεια στάθμευσης του θαλάμου στο επίπεδο στάσης