Κινητήριος μηχανισμός ανελκυστήρα

Σύνολο οργάνων που εξασφαλίζουν την κίνηση και το σταμάτημα του ανελκυστήρα που αποτελείται από την αντλία του κινητήρα και τις βαλβίδες χειρισμού