Κλειδαριά θύρας

Κάθε τύπος μηχανικής κλειδαριάς η οποία είναι κατασκευασμένη για να εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του ανελκυστήρα όταν ο θάλαμος δεν βρίσκεται στο συγκεκριμένο όροφο.