Ονομαστική ταχύτητα

Ταχύτητα του θαλάμου σε m/sec για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.