Ονομαστική ταχύτητα ανελκυστήρα

Ταχύτητα του θαλάμου σε m/sec (μέτρα/δευτερόλεπτο) για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.