Ονομαστικό φορτίο ανελκυστήρα

Το φορτίο για το οποίο έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός.