Πίνακας αυτοματισμού

Συσκευή αποτελούμενη από πλήθος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων η οποία δίνει εντολές για να λειτουργήσει ο ανελκυστήρας  και ελέγχει τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Δηλαδή ο εγκέφαλος του ανελκυστήρα.