Περιοριστήρας ταχύτητας (Ρεγουλατόρος)

Διάταξη ασφαλείας που διακόπτει το ρεύμα στον κινητήριο μηχανισμό και αν είναι αναγκαίο θέτει σε λειτουργία τη συσκευής αρπαγής (φρένα έκτακτης ανάγκης) σε περίπτωση που ξεπεραστεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα.