Προσκρουστήρας

Ελαστικό για την απορρόφηση τυχών κραδασμών