Συρματόσχοινο ασφαλείας

Βοηθητικό συρματόσχοινο δεμένο πάνω στο θάλαμο, στο αντίβαρο ή στο βάθος αντιστάθμισης που προορίζεται να ενεργοποιήσει μία συσκευή αρπάγης σε περίπτωση αστοχίας της ανάρτησης.