Συσκευές θαλάμου

Πλήθος συσκευών οι οποίες βρίσκονται και λειτουργούν μέσα από το θάλαμο όπως η κομβιοδόχος θαλάμου, οι μηχανισμοί θυρών, το κομβίο εκτάκτου ανάγκης κλπ, συμβάλλοντας στη λειτουργία του ανελκυστήρα.