Συσκευή αρπάγης

Μηχανική διάταξη ασφαλείας που χρησιμεύει για να σταματάει και να διατηρεί ακίνητο πάνω στις οδηγητικές τροχιές το θάλαμο, το αντίβαρο ή το βάρος αντιστάθμισης σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας καθόδους τους ή θραύσης των μέσων ανάρτησης τους (πχ συρματόσχοινα)