Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είναι η αναλυτική περιγραφή των σχεδίων, των υλικών, των διαστάσεων και όλων των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση των ανελκυστήρων, ή γενικά ανυψωτικών μηχανημάτων.