Τροχαλιοστάσιο ανελκυστήρα

Χώρος ο οποίος περιέχει τον κινητήριο μηχανισμό και στον οποίο βρίσκονται οι τροχαλίες και ενδεχομένως περιοριστήρας ταχύτητας και ηλεκτρικές διατάξεις.