Υδραυλικοί ανελκυστήρες

Αποτελούν ανελκυστήρες όπου η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η Αντλία μεταβιβάζει υδραυλικό υγρό σε μια ανυψωτική μονάδα που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο (μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότερο από ένας ηλεκτροκινητήρες αντλίες ή και ανυψωτικές μονάδες).

Βασικό πλεονέκτημα των υδραυλικών ανελκυστήρων είναι η ευελιξία τους στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου μιας και η σύνδεση του μηχανοστασίου με το φρεάτιο είναι μόνο με ηλεκτρικά καλώδια και ένας εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας για την παροχή λαδιού προς το έμβολο ενώ επίσης, ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι ο απεγκλωβισμός στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (πχ blackout).