Φερμουίτ

Εξάρτημα φρένου από ειδικό υλικό το οποίο έρχεται σε επαφή με το τύμπανο του φρένου και σταθεροποιεί τον ανελκυστήρα στο επίπεδο του ορόφου.